IDEAGORA

Suporterul ideilor creative

Asociația pentru iluminismul secolului 21: elevarea societății prin idei și acțiuni

Împreună punem în practică ideile pe care le ai

Bine ai venit în comunitatea Ideagora

Sprijinim și împuternicim minoritatea care generează idei în educație prin inițierea și realizarea proiectului IDEAGORA o platformă modernă de informare și documentare (modelul Agora din Grecia antică), de preluare și distribuire gratuită de informații pusă în slujba educatorilor.

„Ideagora” ia naștere printr-o fuziune între termenul de „idee”, ce poftește oamenii să își valorifice creativitatea în scopul deservirii educației și elevării societății prin sugestii și acțiuni, și „Agora”, piața publică în care mințile sclipitoare ale Greciei Antice discută concepte definitorii ce se răsfrâng chiar și asupra lumii contemporane.

Multe dintre ideile fundamentale ce au conturat istoria, precum democrația, își au originea în Agora și multe personalități impozante frecventează acest loc. Spre exemplu, în cadrul Agorei ateniene, Socrate, Platon și Aristotel promovează filosofia și instruiesc alte persoane în acest spirit al învățării. Agora este, așadar, nu un spațiu al iluminării culturale egoiste sau singulare, ci un spațiu al educării colective, ce și-a materializat principiile prin formarea unei culturi grecești înfloritoare. În același timp, Agora ateniană este un spațiu al egalității, în care orice cetățean își poate exprima opinia prin vot și în care instanța ultimă este legea, care este aceeași pentru toți. Deci, Agora este un spațiu al tuturor celor care au ceva de spus și de propus, nu este exclusiv destinată unui grup anume, ci se arată deschisă celor care doresc să contribuie activ la îndreptarea societății.

În aceeași notă, Ideagora își stabilește misiunea de a reprezenta un centru al ideilor noi și revoluționare ce pot schimba realitatea actuală și orizontul apropiat.

Conectează-te

Știi de ce? Suntem Open Mind!

Citește articol

Comunică

Pentru că venim din zona OM – adică din zona Open Mind –, umaniști fiind, știm să ascultăm cu empatie.

Colaborează

Pentru că empatia...e ca și telepatia.... contagioasă, virală, este normal, firesc, de la sine înțeles, că o dată în viață o să dorești să colaborezi cu noi!

Pune în practică idea

La nivel teoretic toate ideile de colaborare sunt fezabile. Practic rămanem de regulă la nivel teoretic. Hai să schimbăm asta….

Susținem ideile creative!

Problema

Problema, durerea, la care dorim sa aducem o contributie la rezolvarea ei este descrisă de prof. dr. Manuela Prajea, în topul celor mai buni 50 de profesori din lume, în următorii termeni:

"

Soluția

Soluțiile pe care dorim să le supunem atenției publicului (țintă) au multiple surse toate având certificare academică, inclusiv prin participarea directă și voluntară a prof. dr. Manuela Prajea, cu specificația că limbajul folosit este pentru toată lumea.

Proiecte

Realizăm programe şi proiecte educaționale de cercetare ştiinţifică, inovare şi transfer tehnologic, la nivel naţional şi internaţional.

Evenimente

Organizăm manifestări ştiinţifice şi expoziţionale, interne şi internaţionale.

Educație

Ne dedicăm educației prin diverse activități și colaborăm cu educatori, profesori și părinți.

Activități

a) furnizarea de informaţii instituţiilor de educaţie, precum şi altor persoane fizice şi juridice interesate;

b) asigurarea de servicii de depozitare a informaţiilor pe platforma online cu privire la rezultatele cercetării din domeniul educațional;

c) întocmirea de baze de date specifice în scopul formării unei reţele de informare şi documentare la nivel naţional și internațional;

d) asigurarea de servicii bibliografice pentru educatori, profesori, părinți;

e) elaborarea de studii şi rapoarte privind potenţialul şi necesarul naţional de informare, documentare şi comunicare, în vederea cercetării ştiinţifice şi a dezvoltării tehnologice;

f) realizarea de programe şi proiecte educaționale de cercetare ştiinţifică, inovare şi transfer tehnologic, la nivel naţional şi internaţional;

g) diseminarea şi promovarea realizărilor ştiinţifice şi a cunoştinţelor de specialitate, la nivel naţional şi internaţional;

i) editarea de cărţi, reviste şi alte materiale de informare şi promoţionale;

j) oferirea de consultanţă şi asistenţă de specialitate în domeniul informării, documentării şi comunicării ştiinţifice;

k) organizarea de manifestări ştiinţifice şi expoziţionale, interne şi internaţionale;

l) asigurarea de servicii de traducere de specialitate;

n) realizarea de activităţi de informatică şi alte activităţi conexe;

o) exercitarea altor atribuţii şi servicii specifice, stabilite prin regulamentul Asociației în sprijinul realizării activităţilor sale.

Proiecte

Proiectele noastre te ajută să-ți pui ideile în practică!

Fii prezent pe Social Media
Rulează videoul

Puterea vlogging-ului

Parteneri și Suporteri